TEAMWORK - SOM FUNKAR

22 Aug 2016 19:39562

Nykorade sprintvärldsmästaren Jerker Lysell hittar ett fint samarbete med Emil Svensk på paddelbrädan.

Read more